Rechtsbijstand werkgever

Rechtsbijstand werkgever

Loonschade en re-integratiekosten

Als werkgever moet u bij ziekte / arbeidsongeschiktheid van uw werknemer gedurende twee jaar minimaal 70% van diens laatste loon doorbetalen. Afhankelijk van de bepalingen in de Cao of de arbeidsovereenkomst kan dat voor het eerste jaar zelfs 100% zijn. Voor het eerste ziektejaar bent u wettelijk verplicht minimaal het minimumloon door te betalen. In het tweede ziektejaar geldt die verplichte aanvulling van het loon niet.

Het doorbetalen van loon bij ziekte is een flinke schadepost. Wanneer een medewerker zich als gevolg van een ongeval moet ziekmelden kunt als werkgever wellicht aanspraak maken op compensatie van het netto loon dat u moet doorbetalen en compensatie krijgen voor de kosten die u moet maken in het kader van uw re-integratie verplichtingen.

Het is vaak mogelijk compensatie (schadevergoeding) te krijgen indien het ontstaan van het ongeval in juridische zin aan een persoon of organisatie kan worden toegerekend. Bijvoorbeeld na een verkeersongeval of bij ongevallen door gevaarlijke situaties.

De loonschade die verhaald kan worden is gemaximeerd. In de Wet zijn verder beperkingen opgenomen waardoor een werkgever niet in alle situaties een schadevergoeding kan verkrijgen. Bedrijfsongevallen zijn situaties waarbij slechts onder bepaalde voorwaarden compensatie van de loonschade verkregen kan worden. Dit voor bedrijven die personeel op detacherings- of uitzendbasis hebben uitgezonden.

Schadevergoeding?

Is er sprake van een ziekmelding door een ongeval? Meldt u deze situatie dan zo spoedig mogelijk bij onze helpdesk aan. Wij zullen dan direct kosteloos voor u en uw medewerker beoordelen of het mogelijk is schadevergoeding te verkrijgen. Bel 088-4560123.

Het netto loon dat u gedurende het ziekteverzuim na het ongeval moet doorbetalen en de kosten van de verzuimbegeleiding en re-integratie zullen wij kosteloos voor u verhalen op de aansprakelijke partij.  Kosteloos? Ja, Menea biedt deze service kosteloos aan.