Rechtsbijstand slachtoffer

Rechtsbijstand voor slachtoffers

Verlies aan arbeidsvermogen (inkomstenderving) en andere schade.

Wanneer u arbeidsongeschikt raakt en u een vast dienstverband heeft dan is uw werkgever verplicht u gedurende maximaal twee jaar (een deel van) uw loon door te betalen. Dit is anders wanneer er sprake is van een contract voor bepaalde tijd. Dan zal uw loon gedurende de contractperiode nog uitbetaald worden en krijgt u daarna waarschijnlijk een uitkering op grond van de Ziektewet.
 
In de Wet is bepaald dat u in het 1e ziektejaar minstens 70% van uw loon en minimaal het minimumloon doorbetaald moet krijgen. U kunt meer loon doorbetaald krijgen als hier afspraken over staan in uw cao of in uw arbeidsovereenkomst. Een Ziektewetuitkering bedraagt in het eerste jaar slechts 70% van het loon.

In uw 2e ziektejaar moet ook minimaal 70% van het loon worden doorbetaald, maar dit hoeft niet meer te worden aangevuld tot het minimumloon.  Verdiende u het minimum loon, dan gaat u er flink in inkomen op achteruit.

Over 2 ziektejaren wordt, inclusief eventuele aanvullingen, maximaal 170% van uw laatstverdiende loon doorbetaald. Hoe dit precies wordt ingevuld, staat in uw cao. Langdurige arbeidsongeschiktheid heeft dus financiële consequenties. Een daling van het inkomen kan vervelende gevolgen hebben.

Schadevergoeding?

Wij bieden u een rechtshulp service waarbij juridische bijstand kan worden gecombineerd met praktische ondersteuning. Naast het verkrijgen van schadevergoeding helpen wij u met zaken zoals huishoudelijke hulp of verpleging en kan via ons hulp worden verkregen bij de revalidatie (fysiotherapie) en re-integratie.

Bent u arbeidsongeschikt geraakt als gevolg van een ongeval en krijgt u uw loon niet meer voor 100% doorbetaald?  Inkomstenderving is een schadepost. Dit wordt verlies aan arbeidsvermogen genoemd. Heeft u verder nog kosten of wilt u weten of u recht heeft op smartengeld?  Wij kunnen deze schade voor u begroten en kosteloos voor u verhalen bij de aansprakelijke partij.

Kosteloos? Ja, Menea biedt deze service kosteloos aan.

Hulp nodig? Schadevergoeding? Neem tijdig contact met ons op zodat wij u kunnen helpen met het aanvragen van de benodigde hulp en regelen van schadevergoeding voordat u in financiële problemen komt.

 

Rechtsbijstand slachtoffer

Verlies aan arbeidsvermogen (inkomstenderving) en andere schade

Wanneer u arbeidsongeschikt raakt en u een vast dienstverband heeft dan is uw werkgever verplicht u gedurende maximaal twee jaar (een deel van) uw loon door te betalen. Dit is anders wanneer er sprake is van een contract voor bepaalde tijd. Dan zal uw loon gedurende de contractperiode nog uitbetaald worden en krijgt u daarna waarschijnlijk een uitkering op grond van de Ziektewet.

 

In de Wet is bepaald dat u in het 1e ziektejaar minstens 70% van uw loon en minimaal het minimumloon doorbetaald moet krijgen. U kunt meer loon doorbetaald krijgen als hier afspraken over staan in uw cao of in uw arbeidsovereenkomst. Een Ziektewetuitkering bedraagt in het eerste jaar slechts 70% van het loon.

 

In uw 2e ziektejaar moet ook minimaal 70% van het loon worden doorbetaald, maar dit hoeft niet meer te worden aangevuld tot het minimumloon.  Verdiende u het minimum loon, dan gaat u er flink in inkomen op achteruit.

 

Over 2 ziektejaren wordt, inclusief eventuele aanvullingen, maximaal 170% van uw laatstverdiende loon doorbetaald. Hoe dit precies wordt ingevuld, staat in uw cao. Langdurige arbeidsongeschiktheid heeft dus financiële consequenties. Een daling van het inkomen kan vervelende gevolgen hebben.

 

Schadevergoeding?

 

Wij bieden u een rechtshulp service waarbij juridische bijstand kan worden gecombineerd met praktische ondersteuning. Naast het verkrijgen van schadevergoeding helpen wij u met zaken zoals huishoudelijke hulp of verpleging en kan via ons hulp worden verkregen bij de revalidatie (fysiotherapie) en re-integratie.

 

Bent u arbeidsongeschikt geraakt als gevolg van een ongeval en krijgt u uw loon niet meer voor 100% doorbetaald?  Inkomstenderving is een schadepost. Dit wordt verlies aan arbeidsvermogen genoemd. Heeft u verder nog kosten of wilt u weten of u recht heeft op smartengeld?  Wij kunnen deze schade voor u begroten en kosteloos voor u verhalen bij de aansprakelijke partij.

 

Kosteloos? Ja, Menea biedt deze service kosteloos aan.

 

Hulp nodig? Schadevergoeding? Neem tijdig contact met ons op zodat wij u kunnen helpen met het aanvragen van de benodigde hulp en regelen van schadevergoeding voordat u in financiële problemen komt.