Werkplekaanpassing

Om u weer inzetbaar te laten zijn kan het noodzakelijk zijn om (al dan niet tijdelijk) aanpassingen op uw werkplek door te voeren zodat u, ondanks uw beperking, toch met plezier uw werk kunt doen.

Onze arbeidsdeskundigen analyseren op basis van uw belastbaarheid (wat kunt u aan) uw werkplek en werkomgeving. Na deze werkplekanalyse brengen zij een advies uit over welke aanpassingen (structurele werkvoorzieningen) noodzakelijk zijn om u zo volledig mogelijk en duurzaam te laten functioneren.

De kosten van een dergelijke voorziening kunnen bij UWV voor vergoeding in aanmerking worden gebracht.