Verzuimbegeleiding

Menea beschikt over ervaren casemanagers die worden ingezet bij dreigend langdurig verzuim.

Verzuimbegeleiding is een belangrijk aandachtspunt. Alle betrokkenen zijn immers gebaat bij snelle terugkeer van arbeidsongeschikte medewerkers in het arbeidsproces. Een goede verzuimbegeleiding kan de duur van het verzuim beperken.

Door regelmatig contact met de casemanager van Menea ontstaat meer inzicht in de situatie en worden de mogelijkheden voor (gedeeltelijke) werkhervatting eerder zichtbaar.