Re-integratie

Het kan voorkomen dat u uw huidige functie niet meer kunt uitoefenen en er ook geen alternatieven bij uw werkgever beschikbaar of te creëren zijn. In dat geval kan Menea u helpen om de mogelijkheden te onderzoeken bij andere werkgevers.

Wij bieden u dan een volledig herplaatsingstraject. Hierin oriënteert u zich eerst op uw eigen mogelijkheden. Deze toetst u vervolgens aan de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

We ondersteunen u bij het solliciteren met trainingen en individuele begeleiding. En we gaan samen met u actief potentiële werkgevers benaderen.