Coaching on the job

Vooral bij letsel dat consequenties heeft voor psychosociaal functioneren, zoals een niet aangeboren hersenletsel, kan een coach u regelmatig ondersteunen op uw werkplek om uw weg te vinden weer zoveel mogelijk taken zelfstandig uit te voeren.

Menea coacht jaarlijks vele mensen op hun werkplek en stelt hen daarmee in staat volwaardig, op ieders eigen niveau, te functioneren.