Advies Poortwachter

Met arbeidsdeskundig advies wordt u als werkgever op de juiste wijze en in de breedste zin van het woord voorgelicht en geadviseerd over de Wet verbetering Poortwachter periode.

U wordt hiermee gewezen op de rechten en plichten van de werkgever zelf, de werknemer én de Bedrijfsarts. Ook ontvangt u richtinggevende suggesties voor het Poortwachter traject. Hiermee wordt een loonsanctie voorkomen tot maximaal een derde ziektejaar.