2nd Opinion / Expertise

Soms zijn arbeidsongeschiktheidssituaties zeer complex.  Multi-problematiek, vastgelopen verhoudingen tussen werkgever en werknemer. Situaties waarin de weg naar een oplossing stagneert.  Dan is er een frisse blik nodig, een second opinion; een doorbraak.

Die doorbraak komt er door een multidisciplinaire benadering, per situatie op maat. Inzet van onafhankelijke medici, arbeids- en neuropsychologen en arbeidsdeskundigen die van uit een contextuele benadering een lange termijn advies opstellen met een concreet stappenplan.