Home

Hulp bij Arbeidsongeschiktheid

Bent u betrokken geraakt bij een ongeval en kunt u als gevolg van het door u opgelopen letsel uw werk niet doen?  Of bent u werkgever en bent u gedupeerd omdat een medewerk(st)er een ongeluk heeft gehad?

Menea staat voor mens en arbeid. Onder de naam Hulp bij Arbeidsongeschiktheid bieden wij  begeleiding van het verzuim- en het re-integratietraject in combinatie met rechtshulp ten behoeve van verkrijgen van schadevergoeding. 

Wij bieden rechtshulp aan zowel het slachtoffer als de werkgever. Zowel bij kortdurend verzuim als bij (dreigend) langdurige arbeidsongeschiktheid. 

Onze ondersteuning is erop gericht slachtoffers en werkgevers zo te helpen dat er een situatie ontstaat waarin iemand het werk kan hervatten of aan passend werk wordt geholpen en de letselschade, de loonschade en de kosten van de verzuimbegeleiding worden  verhaald op de aansprakelijke partij.

Ziekteverzuim na een ongeval? Meldt de situatie dan direct aan bij onze helpdesk via 088-4560123 of regel de schademelding via onze verzuimregistratie.